THƯ NGỎ

Công ty Cổ phần HACO Sản Xuất và Thuong Mại kính gửi dến Qúy khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc thành công, phát triển và thịnh vuợng. Công ty chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hoạt dộng trong linh vực son tráng phủ mặt kim loại, son tinh diện,… tại Bắc Ninh. Trong những nam qua, công ty chúng tôi dã sản xuất, gia công son tráng phủ, son tinh diện với chat luợng bền dẹp cho các sản phẩm da dạng về mẫu mã nhu: Tủ diện, khung xe dạp diện, xe máy, thang máng, bàn học sinh,… Với dội ngu kỹ su, công nhân duợc dào tạo chính quy, có tay nghề cao cùng sự dầu tu về nhà xuởng, máy móc hiện dại. Công ty Cổ phần
HACO Sản Xuất và Thuong Mại dã và dang tiếp tục khẳng dịnh thuong hiệu gia công phun son tinh diện của mình với khách hàng và dối tác. Chúng tôi hiểu rằng mọi sự nỗ lực về chất luợng và dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành công trong tuong lai cho khách hàng. Dựa trên tiềm lực hiện có về co sở vật chất và con nguời. Công ty Cổ phần HACO Sản Xuất và Thuong Mại tin rằng sẽ mang dến cho Qúy khách những sản phẩm tốt nhất. Sự hài lòng của Qúy
khách chính là thành công của Doanh nghiệp chúng tôi. Trong thời gian tới, công ty Cổ phần HACO Sản Xuất và Thuong Mại rất mong có co hội duợc hợp tác với Qúy Công ty trên con duờng thành công và phát triển. Chân thành cảm on và trân trọng kính chào!

There aren't any posts currently published in this category.

Close Menu